G4S Sverige byter juridiskt namn

Publicerad 2014-09-24

I samband med Sector Alarm AS förvärv av G4S Sverige, köpte Sector Alarm AS även rätten att använda varumärket G4S. Dock omfattas inte de juridiska namnen av uppgörelsen att använda varumärket.

G4S Security Services AB har därför bytt juridiskt namn till 4U Security Services AB med omedelbar verkan och G4S Secure Solutions AB kommer att byta juridiskt namn till 4U Secure Solutions AB.

Förvärvet och namnbytet påverkar i övrigt inte de gällande ramavtalen och ev. ingångna kontrakt.