Informationsseminarier Tolkförmedlings- och översättningstjänster

Publicerad 2014-02-07

Statens inköpscentral på Kammarkollegiet anordnar seminarier för de användare som ska göra avrop från ramavtalen för tolkförmedlings- och översättningstjänster.