Välkommen till seminarium om Kort för identifiering och behörighetskontroll den 19 maj

Publicerad 2014-04-23

Är du kort- och säkerhetsansvarig, alternativt upphandlare/inköpare i en kommun, ett landsting eller i en myndighet? Har ni planer på att upphandla från ramavtalet Kort för identifiering och behörighetskontroll? Då är du välkommen att anmäla dig till ett informationsseminarium som äger rum i Stockholm den 19 maj. På programmet finns såväl information om ramavtalet, som möjlighet till dialog och möten med myndigheter och leverantörer.

Välkommen!