Klart för avrop - Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT)

Publicerad 2014-04-07

 

Högsta Förvaltningsdomstolen har den 4 april hävt beslutet som innebar att Statens inköpscentral inte fick ingå avtal i upphandlingen. Ramavtal har den 7 april tecknats med tilldelade anbudsgivare.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här