Kort för identifiering och behörighetskontroll - klart för avrop

Publicerad 2014-01-27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tecknat ramavtal inom området Kort för identifiering och behörighetskontroll med följande fem ramavtalsleverantörer:

  • Cygate AB
  • Gemalto AB
  • Oberthur Technologies Sweden AB
  • PartnerSec AB
  • Technology Nexus Secured Business Solutions AB

 Avropsform är förnyad konkurrensutsättning. Länk till Kort för identifiering och behörighetskontroll