Medieförmedlingstjänster

Publicerad 2014-05-15

Statens inköpscentral kommer inom kort teckna ramavtal gällande Medieförmedlingstjänster efter en längre tids överprövning.

Följande leverantörer har tilldelats avtal:
 
Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt: 
Nowa Kommunikation AB
 Timecut AB
 Promedia AB
 
Informations-/Annonskampanjer:
 Nowa Kommunikation AB
 Promedia AB
 Scream AB
 
Annonseringsverktyg:
 Nowa Kommunikation AB
 
Avropande myndigheter har möjlighet att avropa från ramavtalet från och med 1 juni.