Nytt avtal är tecknat för Glasögon

Publicerad 2014-10-10

Det nuvarande ramavtalet för bildskärms- och skyddsglasögon gäller fram till 2014-12-31. Det nya ramavtalet träder ikraft 2015-01-01. Likt tidigare ramavtal är det ett rangordnat ramavtal. Statens inköpscentral har tecknat avtal med nedan angivna leverantörer enligt följande rangordning:

1. Synoptik

2. Synologen

3. Synsam

4. Specsavers

5. Smarteyes