Nytt avtal är tecknat för Kontorspapper

Publicerad 2014-10-02

Det nuvarande ramavtalet gäller fram till 2014-10-31. Det nya ramavtalet träder ikraft 2014-11-01. Leverantörerna är Antalis AB, Lyreco AB och Papyrus AB. Likt tidigare ramavtal gäller förnyad konkurrensutsättning vid kommande avrop.