Överlåtelse av ramavtal inom Företagshälsovård

Publicerad 2014-10-20

Statens inköpscentral har 2014-10-17 godkänt överlåtelse av ramavtal från Attundahälsan AB, org nr 556775-1382 till Attundahälsan Företagshälsovård AB, org nr 556775-1408.