Profil- och presentartiklar - Anbudsområde B klart för avrop

Publicerad 2014-05-13Statens inköpscentral har i dagarna tecknat ramavtal gällande gåvokort efter en längre tids överprövning.

Avropande myndigheter har nu möjlighet att avropa från ramavtalet.
Länk till ramavtalssidan för gåvokort finner du här.