Ramavtal klart inom kort - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013: Region Västra

Publicerad 2014-09-30

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 19 september 2014 ett tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012.

 

Utgången av 10 dagars avtalsspärr har passerat och ingen ansökan om överprövning har inkommit. Därmed står meddelat tilldelningsbeslut fast och ramavtal kommer att tecknas inom mycket kort. Vidare information kommer att läggas ut här på avropa.se

 

Övrigt

Tilldelningsbesluten för övriga regioners upphandlingar planeras nu att fattas löpande under hösten och framåt.

.

Kontaktperson: Anna Berg