Ramavtal tecknade - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013: Region Västra

Publicerad 2014-10-16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012.

Detta innebär att avrop nu kan genomföras inom Region Västra.

Regionen omfattar statliga myndigheter inom Västra Götalands län och Hallands län.

Ramavtalet är giltigt i 18 månader, till och med 2016-04-15. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 30 månader.

Klicka här för att se vilka ramavtalsleverantörerna är inom respektive anbudsområde samt deras kontaktuppgifter (e-postadresser) för avrop.

Vägledning för avrop och övriga handlingar, klicka här.

 

Övrigt

Tilldelningsbesluten för resterande regioners upphandlingar planeras nu att fattas löpande under hösten och framåt.

 

Kontaktperson: Anna Berg