Ramavtalen inom område AV-produkter 2012 kommer att förlängas t.o.m. 2015-02-28

Publicerad 2014-01-02

Ändring av avtalstid ovan kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade i slutet av januari 2014.