Ramavtalen inom område Fordonsförhyrning kommer att förlängas t.o.m 2015-04-07

Publicerad 2014-02-11

Ändring av avtalstid ovan kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.