Ramavtalen inom område IT-utbildning 2010 kommer att förlängas maximalt t.o.m. 2015-06-30

Publicerad 2014-01-03

Ändring av avtalstiden ovan kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade i slutet av januari 2014.