Ramavtalen inom område Öppna programvaror 2010 kommer att förlängas maximalt t.o.m. 2015-03-31

Publicerad 2014-01-02

Ändring av avtalstiden ovan kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade i slutet av januari 2014.