Ramavtalen inom område Säkerhetsteknik kommer att förlängas t.o.m 2015-04-30

Publicerad 2014-04-17

Förlängningen gäller de regionala ramavtalen för säkerhetssystem samt ramavtalen för konsulttjänster och brandskydd.

Ändring av avtalstiden kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.