Vägledning uppdaterad 2014-01-20

Publicerad 2014-01-20

Vägledning för Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 har uppdaterats och ny version (4.0) är publicerad.

Förändringarna gäller punkt 1 inledning, punkt 4.3.3 övrigt, punkt 4.5 avropsordning, punkt 5.2.3 sekretess vid avrop, punkt 5.2.6 ev. avbrytande av avrop, punkt 5.2.7 avropssvar, punkt 5.4.1 kontraktets giltighetstid samt punkt 5.4.2 kompletteringar eller nyanskaffning.