Vattenautomater - Avtal klara för avrop

Publicerad 2014-09-10

Avtalen för Vattenautomater med tillhörande tjänster har undertecknats den 3 september 2014 med följande tre ramavtalsleverantörer:

  • Water Company
  • Jobmeal
  • Selecta

Ramavtalen är uppdelade på sju olika regioner varav en är rikstäckande och ska användas av de myndigheter vilka har kontor i fyra regioner eller fler. Avropsordningen är en fastställd rangordning.