Annonseringen av upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling och Informationsförsörjning är framflyttad från oktober till november 2014

Publicerad 2014-10-16

För att komma till upphandlingssidan Informationsförsörjning, klicka här.

För att komma till upphandlingssidan Systemutveckling, klicka här.