Digitala mötesrum – snart klart för avrop

Publicerad 2014-06-09

Upphandlingen Digitala mötesrum är avslutad. 

Statens inköpscentral kommer under denna vecka teckna ramavtal i enlighet med tilldelningsbeslutet för Digitala mötesrum.

Information om när ramavtalen är signerade och möjliga att använda ges på www.avropa.se och i kommande nyhetsbrev.