Dom har överklagats - Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT)

Publicerad 2014-04-01

Högsta Förvaltningsdomstolen har den 31 mars 2014 meddelat att kammarrättens dom angående upphandlingen av Operatörs och transmissionstjänster, dnr 96-66-2012, har överklagats.

Högsta Förvaltningsdomstolen, som senare kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har förordnat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts.