Förstudie för batterier avslutad

Publicerad 2014-03-05

Statens inköpscentral har avslutat förstudien kring ramavtalsområdet för batterier. Beslut har fattats att inget nytt motsvarande ramavtal ska upphandlas.

Det nuvarande ramavtalet gäller avrop av större kvantiteter från staten och erbjuder olika primär- och sekundärbatterier (engångsbatterier respektive laddningsbara) samt batteriladdare. Utöver batterier kan även batteriladdare, fick-, hand- och pannlampor samt konsultation avropas.

Projektgruppens uppgift var att efter halva förstudiens genomförande lämna en lägesrapport med en analys av myndigheternas behov utifrån det nuvarande ramavtalsområdet. Lägesrapporten var ett första underlag för projektets styrgrupp att fatta beslut om ramavtalsområdet fortsatt ska ingå bland de statliga ramavtal som Statens inköpscentral upphandlar.

Analysen visar att efterfrågan i huvudsak har avsett primärbatterier av konsumenttyp (1,5V AA/AAA) samt en marginell efterfrågan på sekundärbatterier. Övriga produkter har i princip inte efterfrågats. Drygt 80 % av volymerna har avropats från två myndigheter.

Styrgruppen har beslutat att omfattningen i volymer och antal avropande kunder inte möter kriterierna för att en ny motsvarande upphandling ska genomföras av Statens inköpscentral.
Styrgruppen konstaterar samtidigt att mindre kvantiteter av efterfrågade batterier kan avropas på ramavtalen för Allmänt kontorsmateriel respektive Elektronikutrustning och elektronikkomponenter. Det nuvarande ramavtalet för batterier gäller till den 1 november 2014.

Kontaktperson:Lars Thür