Förstudie påbörjad för IT-utbildning

Publicerad 2014-02-18

En förstudie pågår för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området för IT-utbildning. Ramavtalet för IT-utbildning 2010 löper som längst till och med den 30 juni 2015. 

Ramavtalet omfattar:

  • Möjlighet att för myndigheterna genom avrop kunna skriva kontrakt med en ”utbildningspartner”
  • Inventera vilken IT-kompetens som finns i organisationen samt vilka utbildningar som kundens personal behöver gå för att möta organisationens framtida behov
  • Utbildningar på olika områden inom IT
  • Inventera vilka utbildningar som är genomförda för vilken personal
  • Ytterligare möjlighet att avropa enstaka utbildningstillfällen från ramavtalet