IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2014-06-10

Statens inköpscentral genomför fem (5) parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet IT-resurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem (5) upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner.

 

Ett första tilldelningsbeslut fattades i slutet av november 2013 avseende upphandlingen: ”IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012”, vilket överprövades av ett antal anbudsgivare. Dessa överprövningar avser onormalt låg prissättning och Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från Stockholm förvaltningsrätt.

 

Planering kommande tilldelningsbeslut

Med anledning av att ett avgörande från förvaltningsrätten dröjer har Statens inköpscentral beslutat att avvakta med att fatta ytterligare tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslut för upphandlingarna ”Region Sydöstra” och ”Norra och Uppsala-Örebro” planeras därför att skjutas upp och fattas under sen-sommararen, d.v.s. efter semesterperioden. Därefter under tidig höst ”Region Stockholm och Gotland” och sen ”Region Södra”.

 

Snarast ny information finns eller när ett avgörande från Stockholms förvaltningsrätt inkommer så kommer detta att läggas ut här på avropa.se

 

 

Kontaktperson: Anna Berg