Överprövning - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Norra regionen och Uppsala-Örebro

Publicerad 2014-10-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 14 oktober 2014 tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 avseende Norra regionen och Uppsala-Örebro. Utgången av 10 dagars avtalsspärr har nu passerat. 

För Norra regionen och Uppsala-Örebro inkom ansökningar om överprövningar till förvaltningsrätten vilket innebär att avtal i dagsläget inte kommer att kunna tecknas.

 

Kontaktperson: Anna Berg