Nu finns två olika enkäter ute för förstudien IT-utbildning 2014

Publicerad 2014-03-17

Som ett led i förstudien IT-utbildning 2014 genomför Statens inköpscentral två olika enkätundersökningar, en undersökning som riktar sig till avropare och en som riktar sig till leverantörer i branschen.