Överprövning - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Sydöstra

Publicerad 2014-10-29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 14 oktober 2014 tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 avseende Region Sydöstra. Utgången av 10 dagars avtalsspärr har nu passerat.


För Region Sydöstra inkom en ansökning om överprövning till förvaltningsrätten vilket innebär att avtal i dagsläget inte kommer att kunna tecknas.

 

Kontaktperson: Anna Berg