Påbörjad förstudie - Klienter och Mobiltelefoner

Publicerad 2014-12-11

En förstudie inför nästa ramavtalsupphandling inom områdena Klienter och Mobiltelefoner har påbörjats. Förstudien avses bli färdigställd i början av andra kvartalet 2015 och därefter kan arbetet med upphandlingen startas upp under våren 2015. Målet är att upphandlingen kan avslutas så att färdiga ramavtal finns tillgängliga för avrop utan överlappning när befintliga ramavtal inom dessa områden löper ut.

 

För att komma till förstudiesidan, klicka här.

 

Kontaktperson: Anna Berg