Presentation från seminariet 21/2 om förstudien Programvaror och tjänster 2013

Publicerad 2014-02-25

I seminariet deltog 56 externa personer från olika organisationer, främst leverantörer inom området.
Läs mer om Programvaror och tjänster och ta del av seminariets presentation på förstudiesidan.