Statens inköpscentral har den 26 maj beslutat om tilldelning gällande upphandlingen Digitala mötesrum

Publicerad 2014-05-26

Avtalsspärr löper enligt LOU 16 kap 1 §.  Statens inköpscentral kan därför teckna avtal tidigast den 6 juni 2014.

 

Följande anbudsgivare erbjuds ramavtal:

Atea Sverige AB   556448-0282

AudicomPendax AB   556215-1588

DAV Partner AB   556609-4842

Ricoh Sverige AB   556228-8851

SV Visual Communication AB   556794-5042

STV Svenska Video & Tele Konsult Aktiebolag 556307-4565