Statens inköpscentral har vunnit FMOT i Kammarrätten

Publicerad 2014-03-21

Kammarrätten har den 20 mars 2014 meddelat domar i upphandlingen av Operatörstjänster och Transmissionstjänster, dnr 96-66-2012. Domarna innebär att båda överklagningarna har avslagits. Statens inköpscentral har därmed vunnit i Kammarätten i båda målen.

Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr därefter skrivs ramavtalen på.