Status- IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2014-11-21

Ramavtalet för Region Västra är klart och kan avropas från sen i mitten av oktober. Se vidare här.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 14 oktober 2014 ytterligare två tilldelningsbeslut samma i upphandlingsprojekt, IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013, avseende upphandlingarna Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro. Avseende bägge dessa två tilldelningsbeslut inkom ansökningar om överprövningar och Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten.

På grund av pågående överprövningsprocess kommer Statens inköpscentral att avvakta ytterligare med att fatta tilldelningsbeslut för resterande två regioner, Region Södra och Region Stockholm och Gotland.

Snarast ny information finns kommer det att läggas ut här på avropa.se.

 

Kontaktperson: Anna Berg