Status IT-Konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2014-03-27

Statens inköpscentral genomför fem (5) parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet IT-resurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem (5) upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner. 

Ett första tilldelningsbeslut fattades i slutet av november 2013 avseende upphandlingen: ”IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012”, vilket överprövades av ett antal anbudsgivare. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från Stockholm förvaltningsrätt.

Vidare har en anbudsgivare, som blev tilldelad ramavtal inom ett anbudsområde för Region Västra, inkommit med överprövningar som har stoppat möjligheten för Statens inköpscentral att fatta tilldelningsbeslut för de övriga fyra (4) regionerna.

Snarast ny information finns eller när ett avgörande från Stockholms förvaltningsrätt inkommer så kommer detta att läggas ut här på avropa.se