Tilldelningsbeslut - Kort för identifiering och behörighetskontroll

Publicerad 2014-01-10Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Kort för identifiering och behörighetskontroll, dnr  96-22-2013.

Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 21 januari 2014.