Tilldelningsbeslut är fattat - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013: Region Västra

Publicerad 2014-09-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har idag den 19 september 2014 fattat ett nytt tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012.

Nu avvaktas utgången av 10 dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för att teckna ramavtal är den 30 september 2014.

Tilldelningsbeslut, bilaga Utvärderingsrapport och övriga handlingar i upphandlingen kan begäras ut hos Kammarkollegiets huvudregistrator via e-post: registratur@kammarkollegiet.se

Tilldelningsbeslutet finns för samtliga anbudsgivare i upphandlingen även tillgängligt via upphandlingens sida i Tendsign. 

Frågor om upphandlingen besvaras endast via e-post till: anna.berg@kammarkollegiet.se

Nedan redovisas dels vilka anbudsgivare som erbjuds ramavtal, dels i vilken rangordning inom respektive Anbudsområde. 

Anbudsområde 1 – Användbarhet
1. Ework Scandinavia AB
2. Bouvet Syd AB
3. EVRY Consulting AB
4. ÅF-Technology AB
5. HiQ International AB
6. Visma Consulting AB

Anbudsområde 2 – Verksamhetsutveckling & Krav
1. Ework Scandinavia AB
2. EVRY Consulting AB
3. Consid AB
4. HiQ International AB
5. Visma Consulting AB
6. Chas visual management AB

Anbudsområde 3 – IT-Arkitekt
1. Ework Scandinavia AB
2. EVRY Consulting AB
3. Bouvet Syd AB
4. ÅF-Technology AB
5. Consid AB
6. B3IT Management AB

Anbudsområde 4 – Systemutveckling & Systemförvaltning
1. Ework Scandinavia AB
2. Experis AB
3. EVRY Consulting AB
4. Bouvet Syd AB
5. ÅF-Technology AB
6. Consid AB

Anbudsområde 5 – Test & Testledning
1. Ework Scandinavia AB
2. EVRY Consulting AB
3. ÅF-Technology AB
4. Consid AB
5. B3IT Management AB
6. HiQ International AB

Anbudsområde 6 – Ledning & Styrning
1. Experis AB
2. Ework Scandinavia AB
3. EVRY Consulting AB
4. Bouvet Syd AB
5. ÅF-Technology AB
6. Consid AB

Anbudsområde 7 – IT-Säkerhet
1. Ework Scandinavia AB
2. ÅF-Technology AB
3. HiQ International AB
4. Atea Sverige AB
5. Combitech Aktiebolag
6. Knowit Aktiebolag

Bakgrund

Ett första tilldelningsbeslut fattades 26 november 2013 i vilket fyra (4) anbud förkastades av Statens inköpscentral med hänvisning till onormalt låga anbudspriser. De fyra anbudsgivarna ansökte om överprövning inom lagstadgad tid efter tilldelningsbeslutet. Den 9 juli 2014 meddelade slutligen förvaltningsrätten i Stockholm domar i samtliga fyra fall. Förvaltningsrätten biföll alla de fyra anbudsgivarnas ansökningar. Detta innebar att Statens inköpscentral förordnades om rättelse och att de fyra anbuden skulle beaktas i en ny anbudsutvärdering. Statens inköpscentral överklagade den 18 juli 2014 samtliga fyra domar och yrkade att Kammarrätten skulle meddela prövningstillstånd för upphävande av förvaltningsrättens domar och därmed avslå ansökningarna om överprövning. Därefter beslutades, 1 september 2014, att Kammarrätten inte meddelade prövningstillstånd. Därmed står förvaltningsrättens avgöranden fast och en ny utvärdering för tilldelning har nu gjorts i vilken även de fyra anbuden inkluderades.

Övrigt

Tilldelningsbesluten för övriga regioners upphandlingar planeras nu att fattas löpande under hösten och framåt.

 

Kontaktperson: Anna Berg