Tilldelningsbeslut fattade - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013: Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro

Publicerad 2014-10-13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har idag den 14 oktober 2014 fattat två ytterligare tilldelningsbeslut i upphandlingsprojektet: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013, dnr 96-76-2012. Denna gång avseende Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro.  

Nu avvaktas utgången av 10 dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för att teckna ramavtal är den 27 oktober 2014.

Tilldelningsbesluten och Utvärderingsrapporterna samt anbud kan begäras ut hos Kammarkollegiets huvudregistrator via e-post.

Tilldelningsbesluten finns för samtliga anbudsgivare i respektive upphandling även tillgängligt via upphandlingens sida i Tendsign. 

 

Klicka här för att se dels vilka anbudsgivare som erbjuds ramavtal i respektive regions upphandling, dels i vilken rangordning inom respektive Anbudsområde.

 

Övrigt

Tilldelningsbesluten för resterande regioners upphandlingar planeras nu att fattas löpande under hösten och framåt.

 

Kontaktperson: Anna Berg