Tyck till om allmänna villkor i Programvaror och tjänster 2014!

Publicerad 2014-06-16

Statens inköpscentral inbjuder både avropare och leverantörer att tycka till om förslagen på Allmänna villkor som kommer att gälla för de fyra kommande ramavtalen inom Programvaror och tjänster 2014. Dessa fyra ramavtal är Kontorsstöd, Grundläggande it, Informationsförsörjning och Systemutveckling. Allmänna villkor för dessa kommande ramavtal består av ett dokument som heter Avropsregler, ett Allmänna villkor och fem olika Särskilda villkor.

Avropsregler beskriver vad som gäller vid avrop från dessa ramavtal.

Allmänna villkor är de generella villkoren som gäller när ett kontrakt tecknas efter avrop från någon av de kommande ramavtalen.

Särskilda villkoren stadgar vad som gäller beroende på vad kontraktsföremålet är det vill säga proprietär programvara, öppen programvara, molntjänst, kundunik tjänsteleverans och/eller konsulttjänst.

De olika villkoren är utlagda på upphandlingssidan som utkast i pdf-format. Statens inköpscentral tar tacksamt emot synpunkter på samtliga dokument. Sammanställ era synpunkter i ett mejl och skicka till Daniel Melin och Ylva Lovén Anderson, senast den 15 augusti 2014.