Upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning & Systemutveckling har nu startat!

Publicerad 2014-09-11

Upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning och Systemutveckling har nu startat.
Vill du veta mer och se tidsplanen för respektive upphandling gå in på:
Informationsförsörjning och  Systemutveckling