Upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd och Grundläggande IT har nu startat!

Publicerad 2014-04-02

Upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd och Grundläggande IT har nu startat.
Vill du veta mer och se tidsplanen för respektive upphandling gå in på:
Grundläggande IT & Kontorsstöd