Vinnande dom och status - IT-Konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2014-04-30

Statens inköpscentral genomför fem (5) parallella upphandlingar inom upphandlingsområdet IT-resurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem (5) upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner.

 

En anbudsgivare inkom i samband med tilldelningsbeslut för upphandling ”IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012” med överprövningar som har stoppat möjligheten för Statens inköpscentral att fatta tilldelningsbeslut för de övriga fyra (4) regionerna.

 

Förvaltningsrätten har den 28 april meddelat dom för samtliga av de fyra upphandlingarna. Statens inköpscentral har i denna process vunnit i förvaltningsrättens dom vilken innebär att de avslagit anbudsgivarens ansökan om överprövning. Till följd av detta står det nu Statens inköpscentral fritt att fatta ytterligare tilldelningsbeslut. Statens inköpscentral avvaktar tio dagars avtalsspärr.

 

Avseende det första tilldelningsbeslutet som fattades för upphandlingen: ”IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012”, och som överprövades av ett antal anbudsgivare, väntar Statens inköpscentral fortfarande på ett avgörande från Stockholm förvaltningsrätt. Dessa överprövningar avser onormalt låg prissättning.

 

Planering kommande tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut för upphandlingarna ”Region Sydöstra” och ”Norra och Uppsala-Örebro” planeras att fattas i närtid.

 

Avseende ”Region Stockholm och Gotland” och ” Region Södra” beräknas att tilldelningsbeslut kommer att fattas efter semesterperioden, d.v.s tidig höst.

 

Snarast ny information finns eller när ett avgörande från Stockholms förvaltningsrätt inkommer så kommer detta att läggas ut här på avropa.se

.