RFI gällande konferenstjänster

Publicerad 2014-09-24

Statens inköpscentral har skickat ut en RFI (Request for information, förfrågan om information) via Dibus i syfte att inhämta leverantörers åsikter gällande utformandet av krav inför kommande upphandling av Konferenstjänster. Det finns även möjlighet att besvara frågorna i dokumentet.

Observera att svarstiden är kort och vi kommer att behöva era svar senast tisdagen 7 oktober 2014.