Annonserade upphandlingar – Arkiv- och förvaringslösningar

Publicerad 2014-05-20

Följande upphandlingar inom området Arkiv- och förvaringslösningar har annonserats i upphandlingsverktyget TendSign;

- (A) Förvaringslösningar för arkiv- och museiförråd, dnr 96-19-2014

- (B) Biblioteksinredning, dnr 96-20-2014

- (C) Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter, dnr 96-21-2014

- (D) Klädförvaring och småfacksskåp, dnr 96-22-2014

- (E) Skåp för hängmappar och ritningar, dnr 96-80-2013

- (F) Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö, dnr 96-23-2014


För att läsa om upphandlingarna klickar du här:
För att komma till våra annonserade upphandlingar klickar du här: