Överprövning inom ramavtalsområdet Arkiv- och förvaringslösningar har avslagits

Publicerad 2014-12-08

Förvaltningsrätten har den 5 december 2014 meddelat domar i upphandlingarna av Klädförvaring och småfacksskåp (dnr 96-22-2014), samt Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (dnr 96-23-2014) till Statens inköpscentrals fördel. 

Avgöranden i både målen innebär att ansökan om överprövning har avslagits. Nu avvaktar Statens inköpscentral tio dagars avtalsspärr.