Förstudie Tryckeritjänster

Publicerad 2014-10-08

En förstudie har påbörjats inom området Tryckeritjänster.

Det befintliga Ramavtalet löper ut 2015-02-14 med en förlängningsoption t.o.m. 2016-02-14.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.