Förstudie Upphandlingskonsulter

Publicerad 2014-11-21

En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ramavtalsupphandling inom området Upphandlingskonsulter. Det finns idag inget befintligt Ramavtal på området men det har inkommit önskemål från myndigheter och Statens inköpscentral vill nu utreda detta behov. 

Under förstudien kommer bland annat behovet av upphandling för området samt marknadens utveckling inom området att undersökas. Därefter fattas beslut om det är aktuellt att göra en upphandling. 

För att komma till förstudien klicka här