Hygien- och städprodukter - Beslut i kammarrätten till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2014-09-30

Kammarrätten har den 26 september 2014 meddelat att prövningstillstånd inte beviljas i processen avseende upphandling av hygien- och städprodukter, dnr 96-57-2012. Beslutet innebär att förvaltningsrättens dom till Statens inköpscentrals fördel står fast.

Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr.