Hygien- och städprodukter - Dom i förvaltningsrätten överklagad till kammarrätten

Publicerad 2014-08-14

Förvaltningsrättens dom från 13 juni 2014 avseende tilldelningsbeslut i upphandling av hygien- och städprodukter är överklagad till Kammarrätten. Statens inköpscentral inväntar nu besked om huruvida överklagande part beviljas prövningstillstånd i kammarrätten.