Hygien- och städprodukter - Dom i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2014-06-16

Förvaltningsrätten har den 13 juni 2014 meddelat dom i upphandlingen av hygien- och städprodukter, dnr 96-57-2012. Domen innebär att ansökan av överprövning av tilldelningsbeslut från januari 2014 har avslagits.

Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr.