Hygien- och städprodukter - dom i förvaltningsrätten överklagad till kammarrätten

Publicerad 2014-07-01

Den 13 juni 2014 meddelade förvaltningsrätten sin dom i upphandlingen av hygien- och städprodukter, dnr 96-57-2012. Domen innebar att ansökan om överprövning av tilldelningsbeslut från januari 2014 avslogs.

Denna dom har nu överklagats till kammarrätten. Kammarrätten har meddelat ett interimistiskt beslut i upphandlingen den 19 juni 2014, vilket innebär att upphandlingen tillfälligt är stoppad. Statens inköpscentral inväntar nu besked om huruvida överklagande part beviljas prövningstillstånd i kammarrätten.